ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง