ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

ประกาศจัดซื้อเครื่องแต่งกายโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายภาพรวม

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายกรีฑา

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายเซปักตะกร้อ

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายบาสเกตบอล

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายฟุตบอล

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายยกน้ำหนัก

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายยูโด

คุณลักษณะเครื่องแต่งกายฮอคกี้

ตารางสรุปราคาเครื่องแต่งกาย

แบบสรุปรายการจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส