ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

อุปกรณ์กีฬากรีฑา

อุปกรณ์กีฬาตะกร้อ

อุปกรณ์กีฬาบาสเกตบอล

อุปกรณ์กีฬาฟุตบอล

อุปกรณ์กีฬายกน้ำหนัก

อุปกรณ์กีฬายูโด

อุปกรณ์เสริมสมรรภาพทางร่างกาย

ตารางราคากลางอุปกรณ์กีฬา

ประกาศจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา

รายละเอียดแนบท้ายราคากลางอุปกรณ์กีฬา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์