***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

ธงประจำโรงเรียน
 
เป็นธง 2 สีสลับสีฟ้าและขาว    ตรงกลางมีตราประจำโรงเรียน