***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

ธงประจำโรงเรียน
 
เป็นธง 2 สีสลับสีฟ้าและขาว    ตรงกลางมีตราประจำโรงเรียน