ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน จำนวน 2 ชุด

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียน

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

แบบ บก.06

รายละเอียดครุภัณฑ์