ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา จำนวน 6 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอุปกรณ์วิทยาศาสตร์การกีฬา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

แบบ บก.06

รายละเอียดครุภัณฑ์