ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาจำนวน 4 รายการ

ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

รายละเอียดคุณลักษณะจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

ตารางราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ

เอกสารแนบท้ายตารางแสดงราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 รายการ