ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........ทักษะดี..........มีน้ำใจนักกีฬา.........พัฒนาสังคม..........*****

 

มาตรฐานสำนักงบประมาณ 2564

มาตรฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2565

มาตรฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2566

มาตรฐาน ict 2564

แบบฟอร์มคำของบประมาณ 2567