ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

 

มาตรฐานสำนักงบประมาณ 2564

มาตรฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2565

มาตรฐานมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 2566

มาตรฐาน ict 2564

แบบฟอร์มคำของบประมาณ 2567