ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

สรุปเหรียญการแข่งขันของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

..กำลังรอดาวน์โหลดข้อมูล...

ข้อมูลทั่วไป

สัญลักษณ์การแข่งขัน สัญลักษณ์นำโชค และคำขวัญการแข่งขัน

กำหนดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 20 "นครสวรรค์พลบดีเกมส์" ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2560

จำนวนเหรียญที่ชิงชัย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬา

กีฬาฟุตบอล

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 14 ปี ชาย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 16 ปี ชาย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 18 ปี ชาย

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 14ปี 16ปี 18ปี หญิง

กีฬาเซปักตะกร้อ

ตารางแบ่งสายทีมชุดกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี ชาย

ตารางแบ่งสายทีมชุดกีฬาเซปักตะกร้อ 14 ปี หญิง

ตารางแบ่งสายทีมชุดกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี ชาย

ตารางแบ่งสายทีมชุดกีฬาเซปักตะกร้อ 16 ปี หญิง

ตารางแบ่งสายทีมชุดกีฬาเซปักตะกร้อ 18 ปี ชาย

ตารางแบ่งสายทีมชุดกีฬาเซปักตะกร้อ 18 ปี หญิง