ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน

เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding)