ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กรีฑา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กรีฑา แผ่นที่ 1

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กรีฑา แผ่นที่ 2