ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม

 

แบบก่อสร้างสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.

ประกาศประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างสนามฟุตบอลเป็นสนามหญ้าเทียม

เอกสารประกวดราคาจ้าง (e-bidding)