ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมส์ยกน้ำหนักด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปร.4 ปร.5 ปร.6 (e-bidding)

 

หน้า 1-5

หน้า 6-11

หน้า 12-17

หน้า 18-23

หน้า 24-29

หน้า 30-35

หน้า 36-41

หน้า 42-47

หน้า 48-53