ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

 

เผยแพร่แผนการจัดจ้าง เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561

 

รายละเอียดแนบท้ายแผนการจัดจ้าง เลขที่ 15/2561 ลงวันที่ 7 กันยายน 2561