ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศรับสมัครงานโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

 

1. ครูศิลปะ จำนวน 1 อัตรา สวัสดิการ : มีที่พักให้และอาหารฟรี 3 มื้อ

2. ครูแนะแนว จำนวน 1 อัตรา สวัสดิการ : มีที่พักให้และอาหารฟรี 3 มื้อ

3. พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา สวัสดิการ : มีที่พักให้และอาหารฟรี 3 มื้อ คุณสมบัติ : สามารถขับรถบัสได้