ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

ใบสมัครเรียน

คำสั่งหน้า 1

คำสั่งหน้า 2

คำสั่งหน้า 3

คำสั่งหน้า 4