ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559

โดยมีการประกวดพานไหว้ครู การแสดงจินตลีลา มอบเกียรติบัตรแก่บุคลากรดีเด่น และมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี