ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ครบรอบ 17 ปี

ได้มีพิธีดังนี้ เวลา 05.30 น. ได้ทำพิธีไหว้พระ บวงสรวงพระพรหม ศาลเจ้าที่ และศาลตายาย

เวลา 09.00 น. พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง

โดยมีว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชัย ธิตะจารี ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนร่วมพิธีดังกล่าว