ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย..........ใฝ่เรียนรู้..........คู่คุณธรรม..........*****

การแข่งขัน EGAT ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 ระดับยุวชน (ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี) ระหว่างวันที่ 10-21 พฤษภาคม 2565 ณ โรงยิมเนเซียม เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลการแข่งขัน

18 เหรียญทอง

9 เหรียญเงิน

4 เหรียญทองแดง

รางวัลถ้วยคะแนนรวม ประเภทยุวชน

- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

- ชนะเลิศคะแนนรวมทีมหญิง

-รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนรวมทีมชาย