ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

สื่อการเรียนรู้ เรื่อง ประชาคมอาเซียน

 

Association of South East Asian Nations : ASEAN

 

รวมเรื่องและสื่อการสอนกระชาคมอาเซียน

 

http://krukanidta.wordpress.com

 

www.enn.co.th ศูนย์ข่าวการศึกษาไทย

 

 


โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี สังกัดสถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
222 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร 038-054293 , 038-054292 , Fax 038-054293
ติดต่อ : E-mail: cbss@ipe.ac.th
, ผู้ดูแลระบบ