***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

พนักงานทำความสะอาด

นายนิพนธ์ ขันทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวประไพ ผ่องศรัทธา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุภาวรรณ ขันทอง
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุนันท์ ผ่องศรัทธา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุวรรณา ศรีหิรัญ
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวอภิพร ผ่องศรัทธา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวจรรยา เผือกผล
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุบรรณ์ เสี่ยมแหลม
พนักงานทำความสะอาด

นางอรวรรณ พุฒิมา
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวพรสววค์ รูปชาติ
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวบังอร จำปาเหล็ก
พนักงานทำความสะอาด

ินายอิทธิพล สาลีสำราญ
พนักงานทำความสะอาด

นายยูน จันพิจิตร
พนักงานทำความสะอาด

นายอดิศักดิ์ ปีติคาม
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวสุเทียน จีนเก่า
พนักงานทำความสะอาด

นางสาวมาลัย สมภักดี
พนักงานทำความสะอาด


พนักงานทำความสะอาด

นางสาวบังอร จำปาเหล็ก
พนักงานทำความสะอาด