***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

ทำเนียบครูวิชากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ

 

นางสาวช่อทิพย์ อินทร์โพธิสม
ผู้เชี่ยวชาญกีฬาเซปักตะกร้อ

นางสาวณัฏฐา นาชาญ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬากรีฑา

นางสาวอำนวยพร มณีวรรณ
ผู้เชี่ยวชาญกีฬายกน้ำหนัก