***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****
ปฏิทินปฏิบัติงาน

 

นายอุทัย  สังกะเพศ
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายอิทธิพัทธ์ ศรบุญทอง ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล  

นางสาวอาริษา  วิชาดี
ผู้ฝึกสอนเซปักตะกร้อ

นายธนชัย เดชบุรัมย์
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นายวุฒิชัย  พิพิธกุล
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นางสาวอมรรัตน์  จอมภา
ผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

นายพุฒิชัย หมู่โยธา
ผู้ฝึกสอนกีฬาเซปักตะกร้อ

นางสาวอรอนงค์  วงศร
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

นายวินัย วิเชียรดี
ผู้ฝึกสอนกีฬากรีฑา

นายไพศาล หรรษาวงศ์
ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

นางสาวศิริพร คำเจริญ
ผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนัก

นางสาวหนึ่งฤทัย  ไชยรัตน์
ผู้ฝึกสอนกีฬายูโด

นางสาวสิริวรรณ  วงศ์สวัสดิ์
ผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอรรถชัย โส๊ะตรี
ผู้ฝึกสอนกีฬาฮอกกี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายวิชาญ ดวงจำปา
ผู้ฝึกสอนกีฬาบาสเกตบอล