ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายกีฬา 3 รายการ

ประกาศประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายกีฬา 3 รายการ

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์