ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เก่งกีฬา..........รักษาวินัย.........มีน้ำใจนักกีฬา..........*****

 

อัตลักษณ์

"เก่งกีฬา รักษาวินัย มีน้ำใจนักกีฬา"

 

เอกลักษณ์

"สถานศึกษาที่ส่งเสริมความสามารถพิเศษด้านการกีฬา"