ภาพบรรยากาศโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน
***** โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี (Chonburi sports school)..........เด่นกีฬา..........วิชาการก้าวไกล..........นำสมัยสังคม..........ชื่นชมคุณธรรม..........*****

 

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงยิมส์ยกน้ำหนักด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปร.4 ปร.5 ปร.6 (e-bidding)

 

ประกาศโรงเรียน

เอกสารประกวดราคาจ้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร

แบบอาคาร